การจองและยกเลิกคลาสเรียน

Q : จองคลาสเรียนอย่างไร

A : หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะนำคุณไปที่หน้าตารางเวลาเรียนของคุณ โดยจะแสดงคลาสเรียนถัดไปที่คุณสามารถจองได้ สำหรับการเข้าครั้งแรก จะเป็นแบบทดสอบวัดระดับความรู้ให้คลิกไปที่ “จอง” และคลิกที่ประวัติของคุณครูเพื่อเลือกคุณครูที่ต้องการ และทำการจองในตารางเวลาของครูผู้สอนซึ่งจะแสดงเวลาที่นักเรียนสามารถเรียนได้ และเมื่อเลือกแล้วให้กดบันทึก

Q : การจองคลาสเรียน สามารถยกเลิกและจองใหม่ได้ไหม

A : ถ้าต้องการยกเลิกคลาสเรียนให้คลิกไปที่หัวข้อทางซ้ายมือ “คลาสเรียนของฉัน” และเลือกคลาสเรียนที่จะมาถึง และคลิกที่ช่องสีแดงยกเลิกคลาสเรียน โดยขอให้ท่านช่วยระบุเหตุผลในการยกเลิก

Q : การยกเลิกหรือเลื่อนคลาสเรียนต้องแจ้งล่วงหน้าไหมคะ

A : การยกเลิกคลาสเรียนที่จองต้องทำการยกเลิกก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่แจ้งยกเลิกหรือการเลื่อนคลาสเรียนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทางเราต้องทำการหักชั่วโมงเรียนเต็มคลาสตามที่มีการจองไว้ เพื่อการบริหารจัดการเวลาของคุณครูที่เสียโอกาสในการสอนนักเรียนท่านอื่น

Q : การจองคลาสเรียน สามารถจองได้กี่คลาส

A : สามารถจองคลาสเรียนล่วงหน้าได้ 3 คลาสเรียนค่ะ

Q : สามารถเข้าเรียนช้ากว่าเวลาที่นัดหมายได้นานเท่าไหร่

A : ในกรณีที่นักเรียนเข้าเรียนช้ากว่าเวลานัดหมายเกิน 10 นาที ทางเราจะถือเป็นกรณีของ “การยกเลิกคอร์สเรียนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง” และต้องทำการหักชั่วโมงเรียนเต็มคลาสตามที่มีการจองไว้

Q : สามารถทำการจองคลาสเรียนใหม่ในวันและเวลา ก่อนคลาสเรียนที่จะมาถึงที่มีการจองไว้แล้วได้ไหมคะ

A : ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเมื่อนักเรียนมีการเข้าจองคลาสเรียนแล้ว บทเรียนที่จะเรียนในคลาสนั้นจะระบุอยู่ในคลาสเรียนนั้นด้วย แต่ถ้าต้องการเพิ่มคลาสเรียนก่อนการนัดเรียนคราวหน้าไปแล้วต้องทำการยกเลิกคลาสเรียนหน้าก่อน โดยการยกเลิกคลาสเรียนหน้าต้องทำก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงค่ะ