ปัญหาระหว่างเรียน

Q : จะทำอย่างไรหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อจนทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอน

A : โดยทั่วไปแล้วปัญหาในการเชื่อมต่อและปัญหาต่างๆ จะถูกพบและแก้ไขในระหว่างการประเมินฟรี เราจะทำการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วพอหรือไม่ และเราจะทำการตรวจสอบว่าการตั้งค่าของคุณเป็นไปตามที่ระบบต้องการหรือไม่ หากระบบของเราล่ม หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครูผู้สอนไม่ดี จนทำให้รบกวนการเรียนการสอนเกินกว่า 1 นาที คุณมีตัวเลือกในการเรียนเพิ่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด แต่หากอินเทอร์เน็ตของคุณไม่ดี หรือเกิดไฟดับจนรบกวนการเรียนการสอน หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางอิงลิช แก็ง คุณจะถูกคิดค่าใช้จ่ายตามเดิม