June to the Moon!

June to the Moon!

June to the Moon!

รับส่วนลด 12% จากราคาแพ็คเกจปรกติ และรับคลาสเรียนเพิ่มสูงสุด 4 ครั้งเรียน

แพ็คเกจ A 10 ครั้ง 6,950 บาท ส่วนลด 834 บาท คงเหลือ 6,116 บาท และรับคลาสเรียนเพิ่ม 1 ครั้งเรียน รวมเป็น 11 ครั้งเรียน

แพ็คเกจ B 25 ครั้ง 14,950 บาท ส่วนลด 1,794 บาท คงเหลือ 13,156 บาท และรับคลาสเรียนเพิ่ม 2 ครั้งเรียน รวมเป็น 27 ครั้งเรียน

แพ็คเกจ C 50 ครั้ง 27,950 บาท ส่วนลด 3,354 บาท คงเหลือ 24,596 บาท และรับคลาสเรียนเพิ่ม 4 ครั้งเรียน รวมเป็น 54 ครั้งเรียน

เงื่อนไขการสมัครแพ็คเกจเรียน
* โปรโมชั่นสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 06/06/66 ถึง 20/06/66
* สงวนสิทธิ์การใช้โปรโมชั่นต่อ 1 บัญชีของผู้เรียน และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้
* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดรับได้
* โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนำมาร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆ

———————————————————————————————-

See more…. English Version!

June to the Moon!

You will receive both a 12%cash discount and up to 4 free classes for every package.

Promotion Details:

Package A 10 classes 6,950 – 834(12%)= 6,116 baht
and receive one free class.

Package B 25 classes 14,950 – 1,794 (12%)= 13,156 baht and receive two free classes.

Package C 50 classes 27,950- 3,354 (12%)= 24,596 baht and receive five free classes.

Terms and Conditions:
*The promotion is valid until 20/06/23 at 21:00PM.
*The promotion cannot be combined with any other promotions.
*The promotion is available on all channel payments.