สิ่งที่อาจช่วยให้การศึกษาออนไลน์มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

สิ่งที่อาจช่วยให้การศึกษาออนไลน์มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 นั้น เรื่องของการศึกษาออนไลน์ กลายมาเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาที่เตรียมการไว้เผื่อสถานการณ์การระบาดของโรคนั้นเลวร้ายลงจนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามปกติ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยจะมีการส่งเสริมการพัฒนาสังคมดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับค่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ […]

อ่านต่อ

ทำไม…คนไทยถึงกลัวการพูดภาษาอังกฤษ

ทำไม…คนไทยถึงกลัวการพูดภาษาอังกฤษ

เกือบทุกคนรู้ว่าต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างไร ใช่ค่ะ…ถ้าคุณเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเด็กๆ อย่างน้อย 2-3 ปี คุณก็จะพอรู้คำและเคยได้ยินการสื่อสารภาษาอังกฤษจากหนังที่ไปดูหรือจากคุณครูในห้องเรียน ตามสื่อโซเชี่ยลมีเดียและจากเพลงต่างๆ คุณรู้ว่าประโยคพื้นฐานเป็นอย่างไร และควรใช้อย่างไร แต่ทำไม..คุณยังกลัวที่จะพูดละ? […]

อ่านต่อ

ความสำคัญภาษาอังกฤษกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญภาษาอังกฤษกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน เมื่อก้าวล่วงวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน นอกจากความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการจ้างงาน เลื่อนขั้น เพิ่มเงินเดือนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจข้ามชาติที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านภาษาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณขาดทักษะทางภาษาหรือใช้ภาษาได้อย่างติดๆ ขัดๆ […]

อ่านต่อ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน ที่มุ่งประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่อาจจะคล้ายหรือแตกต่างกันแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์แฝงดีๆ ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอีกด้วย ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น มาดูเลยกันเลย! 1. ได้บริหารสมองจากการเรียนภาษาอังกฤษ […]

อ่านต่อ

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการพูดได้หลายภาษา

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการพูดได้หลายภาษา

นักธุรกิจดังระดับโลกที่บริหารงานจนประสบความสำเร็จต่างมีคุณสมบัติ ทักษะติดตัวที่แตกต่างกันออกไป แต่หนึ่งทักษะที่พวกเขามีเหมือนกัน คือทักษะด้านภาษา ซึ่งถือว่าเป็นใบเบิกทาง และเพิ่มโอกาสให้กับพวกเขาในการต่อยอด ขยับขยายธุรกิจที่ทำอยู่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้ามากขึ้น บทความนี้ เรามาดูกันว่านักธุรกิจดังระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ มีใครบ้างที่พูดได้หลายภาษา […]

อ่านต่อ

การสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าถึงผู้ใช้ทุกระดับ และเป็นตัวสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้ชัดดังจะเห็นได้ว่าเกือบทุกบ้านต้องมีโทรทัศน์ คนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านนี้ได้อย่างง่ายดาย นักศึกษาในมหาลัยเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีด้านนี้ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและรองรับการใช้งานที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนรับทราบข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ […]

อ่านต่อ

เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเรียนรู้

เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเรียนรู้

ความเห็นของนักการศึกษานานาชาติเชื่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลายเป็นตัวการทำให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ลดต่ำลงในทั่วโลก จากการประเมิน PISA นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (PISA 2000) […]

อ่านต่อ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่างๆ ที่ใกล้ตัว และทำให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษกับการติดต่อสื่อสาร      ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลก […]

อ่านต่อ

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์   สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง […]

อ่านต่อ

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.2

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.2

เรียนรู้ได้ง่ายดาย โดยธรรมชาติแล้วเราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเรียนรู้ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ในวัยทารกเราสามารถได้ยินเสียงพยัญชนะทั้ง 600 เสียง และเสียงสระ 200 เสียงของภาษาต่าง ๆ […]

อ่านต่อ