การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย กับวิกฤติการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข

เราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากมายขนาดไหน หากแต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านเรานั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกระตุ้นและช่วยพัฒนาให้เด็กไทยของเราสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

การศึกษาภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกกฎหมายมาว่าหลักสูตรการเรียนการสอนควรจะใส่หลักสูตรภาษาอังกฤษลงไปด้วย และมีกาารจัดตั้งโปรแกรมห้องเรียน EP หรือ English Program เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนได้ เหตุผลนั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่?

เหตุผลหลัก ๆ ที่พอจะสรุปได้นั้น มีดังนี้

1. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมุ่งเน้นไปที่การทำข้อสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ โดยลืมจุดประสงค์ที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไป ซึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารได้และใช้ได้ในชีวิตจริง

2. คุณครูผู้สอนไม่มีความรู้มากเพียงพอ หรือรู้สึกว่าสิ่งที่ตนสอนนั้นถูกต้องแล้ว และไม่มีการปรับปรุงวิธีการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้น

3. รูปแบบการเรียนการสอนน่าเบื่อ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนภาษา

4. การเรียนการสอนเน้นย้ำว่าคนพูดผิด นั้นน่าอาย หรือแม้กระทั่งคนพูดภาษาอังกฤษก็จะถูกจับตามองว่าผิดแปลกไปจากบุคคลอื่น ๆ

5. จำนวนนักเรียนในห้องที่มากเกินไป ทำให้คุณครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

และจากปัญหาเรานี้ เรามีจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

1. ผู้ปกครองไม่ควรฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว การปลูกฝังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพคือการร่วมมือกันทั้งผู้ปกครองและคุณครู ผู้ปกครองควรฝึกเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

2. ภาคการศึกษาทุกระดับชั้นควรมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและกำหนดจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่าการเรียนภาษาอังกฤษก็เพื่อพัฒนาและเรียนรู้ให้สามารถสื่อสารได้จริง ไม่ใช่เพื่อการสอบเพียงเท่านั้น

3. พัฒนาความรู้ความสามารถของคุณครูผู้สอน

4. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนระหว่างคุณครูชาวต่างชาติกับนักเรียนไทย เพราะการเรียนการสอนกับคนไทยด้วยกันเองอาจจะไม่เห็นผล

5. เปิดกว้างทางความคิด สอนค่านิยมใหม่ ๆ ว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องน่าอาย แต่เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

จะเห็นได้ว่าบ้านเรานั้นยังต้องพัฒนาอีกมากมายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเพื่อน ๆ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ ทำได้ง่าย ๆ ค่ะ เพียงแค่สนใจและใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และหมั่นฝึกฝน เพราะเมื่อเรามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว ผลประโยชน์ไม่ได้เกิดกับเราแค่คนเดียว แต่ยังส่งผลดีต่อการทำงานและระบบเศรษฐกิจในบ้านเราอีกด้วย