วิธีสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำได้ตั้งแต่เด็กเล็ก

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับชีวิตและการทำงานที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าการวางรากฐานความรับผิดชอบให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย

5 วิธีสอนลูกให้รู้จักหน้าที่
คำแนะนำจากคุณหมอ 5 วิธีสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ กิจกรรมฝึกความรับผิดชอบ ที่ฝึกลูกให้มีวินัย โตไปไม่ลำบาก อบรมสั่งสอนได้ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก
อนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ
กิจกรรมฝึกความรับผิดชอบ
ฝึกลูกอย่างไร ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็ก การฝึกความรับผิดชอบให้กับลูกตั้งแต่วัยเด็กเล็กสามารถทำได้โดยมีเคล็ดลับง่ายๆ 5 ข้อดังนี้ค่ะ

1. เริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี
โดยแสดงให้ลูกเห็นถึงความรับผิดชอบในครอบครัว เช่น เล่าให้ลูกฟังถึงการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบใดที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปเพื่อจะได้ดูแลครอบครัวในทุกวันนี้ และจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานในบ้านอย่างง่าย ๆ เช่น คุณพ่อล้างจาน คุณแม่รดน้ำต้นไม้และทำงานต่าง ๆ เหล่านั้นจนเสร็จให้ลูกเห็นเป็นประจำ ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกได้ค่ะ

2. ฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง
สามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วัยเตาะแตะที่สามารถฟังคำสั่งรู้เรื่องคืออายุประมาณ 2 ปีขึ้นไป ยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ เช่น

– เก็บของที่เล่นให้เข้าที่ด้วยตัวเอง
– เอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไปใส่ในตระกร้าซัก ถือเป็นการฝึกให้รับผิดชอบงานบ้านอย่างง่าย ๆ
– รวมทั้งให้รู้จักการตื่นนอน เข้านอน อาบน้ำ และทานข้าวให้เป็นเวลา โดยทานข้าวด้วยตนเอง

ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกความรับผิดชอบแล้ว ยังทำให้ลูกได้รู้จักหน้าที่ของตนและมีระเบียบวินัยด้วยค่ะ
3. ฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบงานบ้านที่เป็นส่วนรวม
เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น คืออายุมากกว่า 4 ปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบงานส่วนรวมง่าย ๆ ในบ้านได้ เช่น

– ช่วยจัดโต๊ะอาหารด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ตกแตก
– ช่วยหยิบของใช้ในบ้านให้กับผู้ใหญ่เพื่อการทำงานต่าง ๆ
– ช่วยเอาขยะไปทิ้งถังขยะ

โดยสอนให้ลูกรู้จักแบ่งเวลาช่วยทำงานบ้าน อันเป็นส่วนรวมเหล่านี้ให้สมดุลกับการทำงานส่วนตัว อันได้แก่กิจวัตรประจำวันและการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน และเน้นให้ลูกฝึกฝนการทำงานทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาที่กำหนด โดยให้คำชมเชยแก่ลูกเมื่อทำสำเร็จ

4. ฝึกให้ลูกรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะนักเรียน
โดยฝึกให้ลูกมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติให้ตรงเวลา (หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มาส่งลูกเองก็ควรจะตื่นเช้าด้วยเช่นกันนะคะ) และเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนก็มารับลูกให้ตรงเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ควรสอนให้ลูกทำงานที่คุณครูมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด ทั้งงานส่วนตัวและงานกลุ่ม โดยสอบถามพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกจากคุณครูประจำชั้น หากพบว่ามีข้อบกพร่องก็ต้องรีบตักเตือนเเก้ไขโดยทันทีค่ะ

5. ฝึกให้ลูกรับผิดชอบต่องานบ้านที่ยากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นตามลำดับอายุ
เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็ควรมอบหมายงานบ้านที่ยากขึ้น ซึ่งต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาในการทำให้สำเร็จมากขึ้นเพิ่มตามอายุของลูก

ตัวอย่างงานบ้านที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่าง ๆ ในช่วงวัยเรียนได้แก่

– พับผ้าห่มเอง รดน้ำต้นไม้ ยกอาหารที่ไม่ร้อนไปวางที่โต๊ะ เมื่ออายุ 5-7 ปี
– กวาดบ้าน ถูบ้าน ตากผ้า เก็บผ้า ล้างจาน เมื่ออายุ 8-10 ปี
– และหัดล้างห้องน้ำ ทำอาหารเอง เมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบตั้งแต่เล็ก เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในทุกบ้านโดยมีหลักการคือคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น อันเป็นรากฐานที่สำคัญ แล้วค่อย ๆ เริ่มมอบหมายงานต่าง ๆ ให้ลูกรับผิดชอบ โดยมีความยากและปริมาณที่มากขึ้นตามอายุ เพื่อฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามวัยที่เติบโตขึ้นด้วยเรื่อย ๆ คุณพ่อคุณแม่ลองเอาหลักการ 5 ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับครอบครัวดูนะคะ