ความแตกต่างของ 2 Tenses Present Perfect Continuous กับ Past Perfect Continuous

Present perfect continuous กับ Past perfect continuous 2 tenses ที่สร้างความสับสนจนทำให้ใช้งานผิดพลาด ดังนั้นมาทำความเข้าใจถึงหลักและการใช้ทั้ง 2 tenses นี้กันค่ะ

ความแตกต่างระหว่าง Present Perfect Continuous กับ Past Perfect Continuous

Present Perfect Continuous
– รูปแบบประโยคคือ Subject + has/have (ใช้กับประธานเอกพจน์ และ พหูพจน์ตามลำดับ) + been + V. ing

– ใช้เมื่อต้องการจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีต (ก่อนหน้าจุดเวลาที่พูด) และยังเกิดอยู่จนถึงขณะที่พูด โดยที่เหตุการณ์นั้นอาจจะดำเนินการต่อไปในอนาคตอีกได้ หรือพึ่งจะจบไปเมื่อตอนที่พูดไม่นานนัก

– เมื่อเป็นประโยคคำถาม สามารถเรียงประโยคได้ดังนี้
Have/has + subject + been + V.ing?

– เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ จะใส่คำว่า not ไว้ตรงกลาง
Subject + have/has + not + been + V.ing

Ex. He has been working for this company for 15 years.
(เขาทำงานให้กับบริษัทนี้มาสิบห้าปีแล้ว)
**แสดงถึงจุดที่เริ่มทำงานในอดีต และยังมีแนวโน้มที่จะทำต่อไปในอนาคต)

Ex. They have been playing games for few hours.
(พวกเขาเล่นเกมกันมาสองสามชั่วโมงแล้ว)

Ex. I have been working on this important project for a week.
(ฉันทำงานกับโปรเจคที่สำคัญนี้มาอาทิตย์หนึ่งแล้ว

Past Perfect Continuous
– รูปแบบประโยคคือ Subject + had (ใช้กับประธานได้ทุกตัว เป็นรูปอดีตของ has/have) + been + V. ing

– ใช้เมื่อต้องการจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตมาสักพักแล้ว (เหตุการณ์ที่ 1) จนกระทั่งมีอีกเหตุการณ์ (เหตุการณ์ที่ 2) เกิดขึ้นมาแทรก โดยที่เนื้อหาหลักที่ประโยคลักษณะนี้ต้องการสื่อ คือจะบอกว่าเหตุการณ์ที่ 1 เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน ก่อนที่เหตุการณ์ที่ 2 จะเกิด

– สังเกตว่าเหตุการณ์ที่ 2 จะใช้กริยาช่อง 2 เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตไปแล้วเหมือนกัน

– เมื่อเป็นประโยคคำถาม สามารถเรียงประโยคได้ตามนี้
Had + subject + been + V.ing?

– เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ จะใส่คำว่า not ไว้ตรงกลาง
Subject + had + not + been + V.ing

Ex. I had been looking for this book for the whole day when you found it.
(ฉันหาหนังสือเล่มนี้มาทั้งวันแล้ว ก่อนที่คุณจะเจอมัน)

Ex. They had been working on the presentation for few hours when the boss came in the office.
(พวกเขาทำพรีเซนเทชั่นกันมาสองสามชั่วโมงแล้วตอนที่เจ้านายเข้ามาที่ออฟฟิศ)

Ex. I had been playing tennis for an hour when you arrived.
(ฉันเล่นเทนนิสมาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะมาถึง)