วิธีสอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

ทราบไหมว่าคนเราสามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีในวัยแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ หรือต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน จะต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูภาษาอังกฤษคนแรกของลูก

ข้อดีของการที่ลูกเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือ เด็กจะได้เรียนรู้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไป และเป็นธรรมชาติ  โดยเฉพาะถ้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ จะทำให้ไม่รู้สึกกดดัน และช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการนำคำต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นธรรมชาติ  และเมื่อถึงวัยเข้าเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนวิธีการสอนลูกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนั้นมีคำแนะนำดังนี้ค่ะ

วิธีสอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

1.เตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก โดย

1.1 คุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่แม่นเรื่องภาษา ให้เตรียมความพร้อมด้วยการเรียนภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา หรือผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย บางท่านอาจจะเรียนไปพร้อม ๆ กับลูกด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง จากสถาบันสอนภาษาที่ได้มาตรฐานต่างๆ

1.2 ใช้สื่อการสอนจากช่องทางอินเตอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆ

2.สร้างสภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความสนใจ กระตือรือร้นกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น ติดภาพสัตว์ หรือสีต่าง ๆ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไว้ตามมุมต่าง ๆ ของบ้าน เมื่อเดินผ่านก็สามารถชี้ชวนให้ลูกพูดคำนั้น ๆ ออกมา เด็กจะจำคำศัพท์พร้อมกับภาพที่เห็น ทำให้เกิดการจดจำได้ดี

3.พูดกับลูกด้วยคำศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ และเมื่อพูดแล้วก็ให้ชี้ไปที่สิ่งของที่พูดถึงโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย เพราะจะทำให้เด็กเกิดความสับสน เช่น ชี้ไปที่นม ควรพูดว่า ‘Milk’ เพียงคำเดียว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลที่ได้ผลดีกว่า ใช้คำหรือวลีสั้นๆ ทักทายเด็ก ๆ ทุกวัน พร้อมประกอบท่าทางตอนพูดเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งเด็ก ๆ จะเรียนรู้การใช้คำ หรือวลีสั้น ๆ   และซึมซับการใช้โดยอัตโนมัติ เช่น Good Morning, Good night, Bye, Kiss me, Love you, Take a bath เป็นต้น 

4.เพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้ลูกด้วยการให้ดูรูปภาพ พร้อมพูดภาษาอังกฤษเป็นคำสั้น ๆ  เด็กจะเข้าใจความหมายของคำนั้นจากภาพที่เห็นได้เอง  ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ทุกช่วงเวลาที่มีโอกาส

5.สอนร้องเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กส่วนใหญ่ชอบร้องเพลง แต่ควรเป็นเพลงสั้น ๆ เพื่อให้จดจำได้ง่าย การสอนให้เด็กร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และยังเป็นการเรียนที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อภาษาอังกฤษ

6.เมื่อมีการเดินทาง หรือพาเด็ก ๆ ไปท่องเที่ยวยังที่ต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ควรใช้ช่วงเวลานี้สอนศัพท์ภาษาอังกฤษตามสิ่งแวดล้อมที่สังเกตเห็นได้ เช่น รถประจำทาง ต้นไม้ ดอกไม้ รถยนต์ อาคาร สะพาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

7.ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบเข้าครัวทำอาหาร ให้ชวนเด็ก ๆ มาเป็นผู้ช่วย แล้วเสริมคำศัพท์ใหม่ ๆ จากของจริงที่เด็ก ๆ สามารถจับต้องได้จากภายในห้องครัว เช่น อุปกรณ์ครัว ผัก ผลไม้ เป็นต้น

8.การไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าถือเป็นโอกาสดีที่คุณพ่อคุณแม่จะได้สอนคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับลูก เนื่องจากจะได้พบเห็นสิ่งของต่าง ๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่เดินเข้าห้างสรรพสินค้า จนไปถึงชั้นวางของต่าง ๆ ที่มีเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ซึ่งเหมาะมากสำหรับการสอนคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆเช่น หมวดของสด, เสื้อผ้า, เครื่องใช้ ฯลฯ การออกมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกบ้านจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน คล้ายเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ดังเช่นที่บริติช เคานซิลนำมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล

9.พูดภาษาอังกฤษกับลูกในชีวิตประจำวัน โดยให้เด็ก ๆ มีการโต้ตอบกับคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ควรยัดเยียดจนเกินไป เช่น อาจให้เขาเล่าเรื่องที่โรงเรียน หรือเรื่องสัตว์เลี้ยงตัวโปรด ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

10.คุณพ่อคุณแม่ควรมีคำชมทุกครั้งเมื่อลูกพูดภาษาอังกฤษ หรือเมื่อให้ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลแล้วสามารถทำได้ ซึ่งคำชมจะเป็นเสมือนแรงเสริมที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยสมัครใจ

วิธีข้างต้นนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่นำไปฝึกฝนทักษะให้กับเด็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี และเมื่อมาได้มาเรียนภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษาจากสถาบันต่างๆที่ออกแบบวิธีการเรียนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ในการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากใช้วิธีการเดียวกับการเรียนรู้ภาษาแรกของพวกเขา ก็จะยิ่งทำให้เด็ก ๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เป็นธรรมชาติ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในอนาคต