ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับต้น

ภาษาอังกฤษในบทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ทบทวนและนำไปฝึกสนทนาได้อย่างลื่นไหล โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับหรับผู้เริ่มต้น (Beginner), ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (Advanced) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านได้นำไปฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับต้น

Introductions (การแนะนำตัว)
คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ในการแนะนำตัว
Hello สวัสดี (สุภาพและเป็นทางการ)
Hi สวัสดี (เป็นภาษาพูด ไม่เป็นทางการ)
What is your name? คุณชื่ออะไร
My name is …(ชื่อ)… ฉันชื่อ…..
Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
Nice to meet you too. ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน
And you? แล้วคุณล่ะ (ใช้ถามย้อนกลับอีกบุคคลหนึ่ง)

ตัวอย่างบทสนทนา
Tom: Hello (สวัสดี)
Jane: Hello (สวัสดี)
Tom: What is your name? (คุณชื่ออะไร)
Jane: My name is Jane. And you? (ฉันชื่อเจน แล้วคุณล่ะ)
Tome: My name is tom. (ผมชื่อทอม)
Jane: Nice to meet you. (ยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะ)
Tom: Nice to meet you too. (ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ)

 

ความรู้เพิ่มเติม: บางครั้งเราอาจเป็นฝ่ายถามหรือถูกถามว่าชื่อของตัวเองสะกดอย่างไร โดยใช้คำถามว่า How do you spell your name? เวลาตอบให้บอกตัวอักษรชื่อของตัวเองทีละตัวอย่างชัดถ้อยชัดคำ

Dialogue
Mr.Butler : Hi, My name is Mr.Butler. Nice to meet you. (สวัสดี ผมชื่อมิสเตอร์บัตเลอร์ ยินดีที่ได้รู้จัก)
Prayut: Hello, Mr.Butler. Nice to meet you too. (สวัสดีครับ มิสเตอร์บัตเลอร์ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)
Mr.Butler: What is your name? (คุณชื่ออะไร)
Prayut: My name is Prayut. (ผมชื่อประยุทธ์ครับ)
Mr.Butler: Prayut? How do you spell your name? (ประยุทธ์เหรอ ชื่อของคุณสะกดอย่างไร)
Prayut: P-R-A-Y-U-T (พี-อาร์-เอ-วาย-ยู-ที)
Mr.Butler: P-R-A-Y-U-T, right? (พี-อาร์-เอ-วาย-ยู-ที ถูกไหม)
Prayut: Yes, that’s right. (ใช่ครับ ถูกครับ)
Mr.Butler: What is your family name? (คุณนามสกุลอะไร)
Prayut: Chaima. (ใจมาครับ)
Mr.Butler: How do you spell that? (นั่นสะกดอย่างไรเหรอ)
Prayut: C-H-A-I-M-A (ซี-เอช-เอ-ไอ-เอ็ม-เอ)
Mr.Butler: Thank you. (ขอบคุณ)
Prayut: You’re welcome. (ด้วยความยินดีครับ)