รูปแบบการเรียนที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันเป็นสื่อกลางทั่วโลก เป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยน ทำธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ แต่สำหรับประเทศในแถบเอเชยนั้น อาจจะยากไปสักนิด กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะรากภาษาของภาษาบ้านเรา มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรากภาษาในภาษาอังกฤษ ซึ่งความแตกต่างนี้ จึงทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษในบ้านเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดจากศูนย์ ผิดจากประเภทในทวีปยุโรป ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่บางภาษาก็ยังมีรากภาษามาจากพื้นฐานเดียวกัน จึงไม่ยากต่อการเรียนรู้นัก

แต่ในวันนี้ English Gang มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยค่ะ ว่าพวกเรานั้นมีวิธีในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างไร ก็เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และดูกันว่าหากมีจุดบกพร่อง เราจะได้นำมาแก้ไขกันค่ะ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วิธีการในการเรียนภาษาอังกฤษบ้านเรานั้น ค่อนข้างแตกต่างกันกับการเรียนภาษาอังกฤษในทวีปยุโรปด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เรามาดูกันค่ะ ว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น เค้าเรียนกันอย่างไรบ้าง

เรียนรู้กันแบบนั่งเล็คเชอร์

ประเทศไทยมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง ดังนั้นการเรีนยการสอนก็จะทำตามแบบเดิม ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการเรียนการสอนรุ่นเก่า ๆ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นมักจะเป็นแบบนั่งเล็คเชอร์และคุณครูผู้สอนจะยืนสอนหน้าชั้นเรียนตามตำราเรียน ไม่ค่อยมีกิจกรรมหรือการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนพูดคุยกันมากนัก อีกทั้งประเทศไทย เมื่อเด็ก ๆ มีข้อสงสัยมักจะไม่ค่อยกล้ายกมือถาม เพราะอายเพื่อน ๆ และกลัวว่าจะถูกดุ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมีความห่างเกิน

ไม่เพียงแต่วิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะ แต่เป็นในทุก ๆ วิชา ที่นักเรียนและครูมีความห่างเหิน จนทำให้เด็ก ๆ ไม่กล้าเข้าหาคุณครูเวลามีคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นยาขมของเด็ก ๆ แตกต่างจากทวีปแถบยุโรปที่เด็ก ๆ มักจะถูกอบรมสั่งสอนให้เคารพคุณครู และผู้ที่มีอายุมากกว่า (ซึ่งเหมือนกับบ้านเรา) แต่สิ่งที่แตกต่างคือคุณครูผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่เพียงให้ความรู้เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังดูแล และใส่ใจในความเข้าใจของนักเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งยังเปิดกว้างและยอมรับ หากใครจะยกมือถามหรือเดินมาขอคำปรึกษา

เรียนรู้การเข้าใจในการอ่าน ผ่านคำศัพท์

การสอนให้นักเรียนอ่านในประเทศไทย คุณครูจะไมเน้นสอนการอ่านมากนัก เพียงแต่จะเน้นสอนคำศัพท์เพราะคิดว่าหากเด็ก ๆ รู้คำศัพท์มาก ๆ จะเข้าใจการอ่านทุก ๆ อย่างไปได้เอง ซึงกรณีนี้ไม่ถือว่าถูกต้องไปเสียหมดทีเดียวค่ะ เพราะในบทความมักจะมีรูปประโยค คำเปรียบเปรย และหลักภาษาที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ การรู้เพียงแค่คำศัพท์นั้นอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป

นอกจากนี้ คุณครูในบ้านเรามักจะสอนให้เด็ก ๆ จำประโยคเป็นท่อน ๆ ไป โดยคิดว่าเมื่อเด็ก ๆ จำประโยคต่าง ๆ ได้ ก็จะนำไปใช้ในการอ่านได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คุณครูควรจะสอนที่มาของโครงส้รางประโยคต่าง ๆ ไม่ควรสอนให้เด็ก ๆ จำเพียงรูปประโยคนั้น ๆ ไปใช้ เพราะเด็กจะไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรานั้น ยังมีช่องโหว่ที่ต้องพัฒนาอีกมากมาย ทาง English Gang จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและได้ผลมากขึ้น ทั้งนี้ คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนี้ได้ โดยการปูพื้นฐาน และสอนเด็ก ๆ อย่างเข้าใจนะคะ