คำศัพท์ภาษาอังกฤษของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกวัน แต่เชื่อว่าหลายคนคงทราบวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อกันแล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม หากเราต้องอยู่กับเชื้อโรคนี้ไปอีกนาน วิธีที่ดีที่สุดคือ ทำความรู้จักมันให้มากที่สุด วันนี้มาลองดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาการต่าง ๆ ของโรคนี้กันค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Symptom อาการ

Fever มีไข้

Dry cough ไอแห้ง

Tiredness อ่อนเพลีย

Aches and pains ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว

Sore throat เจ็บคอ

Diarrhea ท้องเสีย

Conjunctivitis เยื่อตาขาวอักเสบ ตาแดง

Headache ปวดศีรษะ

Anosmia จมูกไม่ได้กลิ่น

A rash on skin มีผื่นบนผิวหนัง

Illness การเจ็บป่วย

Infected ติดเชื้อ

Difficulty breathing หายใจลำบาก

Shortness of breath หายใจถี่

Chest pain or pressure เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก

Loss of taste or smell สูญเสียความสามารถในการได้กลิ่นและรับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส

Discoloration of fingers or toes นิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

Loss of speech or movement สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหวร่างกาย

Swap การเก็บตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์
Fever is a common symptom of many illnesses.

(มีไข้เป็นอาการทั่วไปของหลายโรค)

Scratching the rash will make it worse.
(การเกาผื่นจะยิ่งทำให้มันแย่ลง)

Do not ignore warning signs such as tiredness.
(อย่าละเลยสัญญาณเตือนอย่างเช่น ความอ่อนเพลีย)

Have you ever had any chest pain before?
(คุณเคยเจ็บหน้าอกมาก่อนหรือไม่)

An infected person can pass the virus to others.
(คนที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้คนอื่นได้)