วิธีสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทเรียนที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบทเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ควรเป็นบทเรียนที่น่าเบื่อ หรือการอ่านตามในหนังสือเรียน แต่ควรใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เหมาะสมกับอายุและช่วงวัยของเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น


และในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย และมีความรู้ในบทเรียนภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำมากพอที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นไปให้เด็ก ๆ ได้ ซึ่งการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกน้อย ก็ยังสามารถนำเคล็ดลับตรงนี้ไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

สร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้

ฉะนั้น อย่ารอช้ากันเลยค่ะ English Gang มีเคล็ดลับและวิธีในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษมาฝากทุก ๆ คน เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

รู้จุดประสงค์ของการเรียนการสอน

ก่อนอื่นเลย ก่อนที่จะสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของบทเรียนในครั้งนี้คืออะไร การตั้งจุดประสงค์ของการเรียนการสอนจะทำให้ง่ายต่อการสรา้งบทเรียน และง่ายต่อการสังเกตผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ว่าสามารถไปได้ถึงตามจุดที่เราคาดหวังไว้หรือไม่

จัดตารางเวลาให้เหมาะสม

เลือกเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ให้ดี โดยเลือกช่วงเวลาที่ทั้งเด็กและผู้สอนสะดวกตรงกันมากที่สุดโดยไร้ซึ่งความกดดัน อีกทั้งใน 1 วัน ควรแบ่งเป็นแต่ละกิจกรรมไปเลยว่า ช่วงแรกควรทำอะไร ช่วงต่อไปทำอะไร ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย และไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ

เขียนบทเรียนต่าง ๆ อย่างชัดเจน

การเขียนบทเรียนต่างๆ คือการใส่บทเรียนลงไปในแผนการสอนว่าผู้สอนต้องการจะให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้สอนจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในวัยต่างๆ และไม่สอนอะไรที่เกินความสามารถของเด็กในวัยนั้นๆ การไปอย่างช้า ๆ แต่ชัวร์นั้น ย่อมดีกว่าการไปไว แต่ไม่ได้อะไรเลย

ให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย

การเรียนภาษาอังกฤษอาจจะดูน่าเบื่อหากผู้สอนนั้นเอาแต่ท่องตามตำรา และเรียนแบบจดเล็คเชอร์โดยไม่มีอะไรสนุก ๆ มากระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ โดยทั่ว ๆ ไปนั้น เด็ก ๆ มักจะเรียนรู้ได้ดีไปพร้อมกับการเล่น และเมื่อเด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน จะทำให้เด็ก ๆ ซึมซับและจดจำสิ่งที่สอนไปได้ดีกว่า ลองเพิ่มเกมหรือเพิ่มสื่อการสอนสนุก ๆ ลงไปในบทเรียน มีกิจกรรมแบบกลุ่มให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ รับรองว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะมีประสิทธิภาพมาก ๆ เลยล่ะค่ะ

มีการสอบวัดผล เพื่อดูว่าเด็ก ๆ ได้รับความรู้ตรงตามจุดประสงค์หรือไม่

การสอบวัดผลอาจจะดูเคร่งเครียดเกินไปในวัยเด็ก แต่การสอบเพื่อประเมินผลนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าเราจะสามารถรู้ได้หากเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่ ในทางกลับกัน หากเด็ก ๆ ไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้การสอนในครั้งต่อ ๆ ไปของเราดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษนั้น คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ ได้ แต่ควรปรับให้เข้ากับอายุและวุฒิภาวะของเด็ก ไม่ควรใส่บทเรียนที่ยากจนเกินไป เพราะเด็กจะเกิดการต่อต้านได้ค่ะ

และทาง English Gang หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณพ่อคุณแม่จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้เด็กไทย โดยไม่ต้องอาศัยสถาบันการศึกษาอย่างเดียวค่ะ