เรียนออนไลน์อย่าง ‘นิวซีแลนด์’ ประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาดีที่สุดในโลก

สร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเข้าใจในการเรียนออนไลน์ การจัดการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนรู้ จัดตารางเรียนให้สมดุล สร้างแรงกระตุ้นให้การเรียนไม่น่าเบื่อ คือ ใจความสำคัญของจัดการเรียนออนไลน์นิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รัฐบาลฟินแลนด์จะประกาศให้โรงเรียนเกรด 1-9 (ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปีที่สาม) กลับมาเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม โรงเรียนจะกลับมามีการเรียนการสอนครั้งแรกในรอบหลายเดือน

นิวซีแลนด์ประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาดีที่สุดในโลก

โดยรัฐบาลให้เหตุผลของการกลับมาเปิดเรียน คือ สถานการณ์การระบาดที่เปลี่ยนไป การปิดโรงเรียนไม่มีความจำเป็นแล้ว จึงต้องยกเลิกมาตรการที่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เรื่องที่เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความจำเป็นที่เด็กต้องมีพัฒนาการทางสังคมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายว่า กลุ่มเด็กไม่มีผลให้การระบาดแพร่หลายมาก คือ เด็กแพร่เชื้อน้อยกว่ากลุ่มอื่น ความเสี่ยงต่ำถ้าจะเปิดโรงเรียน

อีกส่วนหนึ่งที่อาจเป็นเหตุผลที่รัฐบาลจะเปิดโรงเรียน เพราะกลัวเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กกลุ่มที่ใส่ใจเรียน กับไม่ใส่ใจเรียนว่าจะห่างขึ้นไปอีก รวมทั้งรัฐบาลกลัวเรื่องที่เด็กไม่มีอาหารกลางวันทานที่บ้าน และความรุนแรงในบ้าน

ภาพรวมของนโยบายด้านการศึกษาช่วงระหว่างโรคโควิด-19 ระบาดของประเทศนิวซีแลนด์นั้นยิ่งตอกย้ำว่าทำไมนิวซีแลนด์ ถึงเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพดีที่สุดในโลก

แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะประกาศให้มีเปิดโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน ตั้งแต่เกรด 1-9 แล้ว เหตุผลหลักๆ คือเด็กเล็กที่อายุน้อยไม่สามารถอยู่บ้านเพียงลำพังได้ จึงต้องเปิดโรงเรียนให้พื้นที่แก่พวกเขา แต่ระดับที่โตกว่านั้น ยังต้องรอนโยบายที่แน่ชัดอีกครั้ง ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงถูกนำมาใช้กับกลุ่มเด็กเรียนที่อายุมากกว่า 15 ปี “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ชวนดูระบบการศึกษาออนไลน์ของนิวซีแลนด์ หรือที่เรียกว่า Distance learning นั้นมีการจัดการอย่างไร

สร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเข้าใจในการเรียนออนไลน์
ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 นั้น ระบบการเรียนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ก็มีอยู่มาก่อนแล้วเช่นกัน แต่เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากมีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนในช่วงโคโรน่าไวรัส กระทรวงศึกษาจึงเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา 3 เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สอนในการเรียนที่บ้าน

การจัดการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนรู้
กระทรวงการศึกษาได้ทำฐานข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ รวมถึงจัดส่งและจัดตั้งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 การเรียนออนไลน์ผ่านการออกอากาศทางทีวีและการสตรีมสดมีผู้ชม มากถึง 3,030,310 ครั้ง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์หรือกำลังดำเนินการอยู่ 31,409 รายการ มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (แล็บท็อปและ Chromebooks) ไปแล้ว 19,735 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ถูกเบิกออกภายใต้นามโรงเรียนเอง 16,020 เครื่อง นอกจากนี้ นิวซีแลนด์เตรียมชุดการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (สื่อแห้ง) เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งที่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้

จัดตารางเรียนให้สมดุล สร้างแรงกระตุ้นให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
การเรียนการสอนทางไกลนั้นจะเน้นที่ช่องโทรทัศน์ 2 ช่องเป็นหลักคือ ช่อง Papa Kāinga TV ทีวีฟรีเพื่ออากาศบน TVNZ ช่อง 2 + 1และTVNZ OnDemand และ Sky ช่อง 502
ตารางเรียนของการเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษานิวซีแลนด์ปรับให้มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยที่ต่างกันออกไป โดยมีการให้คำแนะนำทั้งผู้ปกครองและคุณครู โดยในแต่ละสัปดาห์จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนของสัปดาห์ที่จะถึงเพื่อให้คุณครูผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีจุดประสงค์ของวิชาบอกไว้ และ การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 14.35 น. เท่านั้น

ถึงแม้การเรียนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ในช่วงโควิด-19 กำลังจะมีแผนยุบลงเพราะสถานการณ์การติดเชื้อลดลง แต่ก็ถือว่าภาพรวมของระบบการเรียนออนไลน์แกนกลางที่เกิดขึ้นมีมาตรฐานและเอื้อให้เด็กทุกกลุ่มเข้าถึง ยังคงความเป็นที่หนึ่งของวงการศึกษาโลกได้อย่างดีเยี่ยม