เคล็ดลับที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างได้ผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันในระดับสากลทั่วโลก ข้อมูลและความรู้ทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ หากเด็ก ๆ บ้านเราสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ลองคิดดูค่ะว่าเด็ก ๆ จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั่วโลกได้แค่ไหน และนี่คือสิ่งที่ English Gang อยากปลูกฝังให้ทั้งเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่เห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ในภาษาอังกฤษ แต่เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสอนและส่งเสริมให้พวกเขาเรียนรู้ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างได้ผล


และด้วยข้อจำกัดทางด้านภาษา บวกกับระบบการเรียนการสอนที่ไม่ด้เอื้ออำนวยให้เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสทธิภาพ จึงทำให้เด็กไทยมีข้อจำกัดทั้งทางด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ซึ่งทำให้เด็กไทยขาดโอกาสในการเรียนรู้และรับความรู้สากล English Gang จึงขออาสารวบรวมเคล็ดลับและวิธีการในการช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทุกท่านค่ะ อย่ารอช้า มาดูกันเลยดีกว่า ว่ามีวิธีใดบ้าง

เรียนรู้จากการดูและการฟัง

มีงานวิจัยหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจะเรียนรู้ภาษาในวิธีที่แตกต่างจากเด็ก ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น เด็ก ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่ต้องสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ มักจะเรียนรู้ผ่านการดู ซึ่งนั่นหมายถึงเด็ก ๆ เหล่านี้จะเรียนรู้ผ่านตัวอักษรและมีทักษะในการอ่านและเขียนดีกว่าทักษะในการพูดและฟัง

แต่ในขณะเดียวกัน เด็ก ๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือ 3 นั้น มักจะเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ยินและอาศัยการฟังในการเรียนรู้ เด็ก ๆ เหล่านี้จะมีทักษะในการพูดที่ดีกว่าการอ่านและการเขียน ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงควรปรับให้มีความสมดุลทั้งทางด้านการดูและการฟัง ให้เด็ก ๆ ได้สังเกตและดูการใช้หลักภาษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้เด็ก ๆ เห็นอย่างชัดเจนถึงโครงสร้างภาษาและคำศัพท์ต่าง ๆ สนับสนุนให้อ่านเยอะ ๆ เพราะหากเกิดความเข้าใจและมีทักษะในการอ่านที่ดี ทัษะการเขียนที่ดีก็จะตามมาเอง ซึ่งเป็นผลจากการสังเกตคำต่าง ๆ ในการอ่านบทความ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง

การเรียนการสอนในห้องเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ค่ะ แต่อาจจะต้องปรับโครงสร้างการเรียนรู้เสียใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเข้ากับวัยของเด็ก ๆ มากขึ้น ไม่สอนให้น่าเบื่อและพูดตามตำรา เพราะเด็ก ๆ จะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้น แล้วโครงส้รงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นควรจะมีอะไรบ้างล่ะ…

  • เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเด็ก ๆ และสังเกตว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ นั้นอยู่ในระดับไหน และหมั่นสังเกตว่าเด็ก ๆ ชอบเรียนรู้จากการดูหรือการฟัง
  • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะสังคม และในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาการสื่อสารไปด้วยในตัว
  • ฝึกให้เด็ก ๆ ได้อ่านเยอะ ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างและรูปประโยค รวมถึงการใช้คำและไวยากรณ์ผ่านบทความที่สนุกสนาน น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ หลังจากอ่านเสร็จแล้วให้เด็ก ๆ ลองเขียนทบทวนเรื่องราวที่ได้อ่านมาเป็นภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

ในระยะแรก ๆ อาจจะยากไปเสียหน่อย แต่เชื่อเถอะค่ะว่ามนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่าง เมื่อเด็ก ๆ คุ้นชินและเรียนรู้ได้แล้ว ทีนี้การอ่านและการเขียนของเด็ก ๆ ก็จะพัฒนาไปได้ไกลเลยทีเดียวค่ะ