เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลดีทั้งผู้เรียนและผู้สอน

การเรียนภาษาอังกฤษนั้น เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในยุคนี้เลยล่ะค่ะ เพราะหลาย ๆ คน ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษกันมากขึ้น และมีไม่น้อย ที่การสอนภาษาอังกฤษอาจจะไม่เห็นผล ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน อาจจะเพราะไม่สามารถสอนได้อย่างตรงจุดประสงค์ หรือสอนเพียงเพื่อต้องการเงิน แต่ไม่สนใจถึงผลลัพธ์ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในวันนี้ English Gang มีเคล็ดลับในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะส่งผลดีทั้งผู้เรียนเองและผู้สอนเอง และไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นเด็กเล็ก ๆ หรือเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เราเชื่อว่าเคล็ดลับนี้สามารถใช้ได้อย่างเห็นผลอย่างแน่นอน

ใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคือการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ผลดีต่อผู้เรียน

  • ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้และสามารถทำความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถซึมซับความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากกว่า

ผลดีต่อผู้สอน

  • ผู้สอนไม่จำเป็นต้องเตรียมบทเรียนแบบแปลก ๆ  หรือคิดบทเรียนที่บางครั้งอาจจะไม่ตอบโจทย์จุดประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ใช้พื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัดในการสอน

ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมักจะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ดังนั้น การอ้างอิงพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และมีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลดีต่อผู้เรียน

  • ผู้เรียนจะรู้ว่าพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหน และยังสามารถรู้ได้ด้วยว่าตัวเองควรจะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษไปถึงระดับไหน

ผลดีต่อผู้สอน

  • ผู้สอนจะรู้ว่าอะไรบ้างที่ควรพัฒนาในตัวผู้เรียน อีกทั้งยังง่ายต่อการวางแผนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในระดับต่าง ๆ อีกด้วย

ใช้สื่อต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์

การใช้สื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เหล่าผู้เรียนและผู้สอนควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ เพราะการใช้สื่อจะช่วยขยายการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ และไม่ทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำกัดวงแคบอยู่เพียงในบทเรียนเท่านั้น

ผลดีต่อผู้เรียน

  • สื่อช่วยให้ผู้เรียนหาความรู้ได้หลากหลาย และคุ้นชินกับการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนที่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนอีกด้วย

ผลดีต่อผู้สอน

  • ผู้สอนจะสามารถต่อยอดการสอนไปได้มากกว่า อีกทั้งผู้สอนยังสามารถเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนให้น้อยลงได้ดีอีกด้วย

ทำให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องสนุก

หากใครที่ติดตามบทความของ English Gang อย่างสม่ำเสมอ จะสังเกตได้ว่าเราย้ำมาก ๆ กับการทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก เพราะการเรียนรู้ที่สนุกจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และสนุกสนานไปกับบทเรียน และทำให้การเรียนรู้เกิดระสิทธิภาพมากขึ้น

ผลดีต่อผู้เรียน

  • ผู้เรียนจะไม่มีความเครียดหรือความกดดัน อีกทั้งความเพลิดเพลินที่เกิดจากการเรียนการสอนที่สนุก ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย

ผลดีต่อผู้สอน

  • นอกจากจะดีต่อผู้เรียนแล้ว ความสนุกก็ดีต่อผู้สอนด้วยเช่นเดียวกัน เพราะผู้สอนก็ไม่ต้องรู้สึกกดดัน หรือเคอะเขินในการทำการสอน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สอนผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วย

หวังว่าเคล็ดลับและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเหลานี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ และในขณะเดียวกัน เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้สอนมีแนวทางในการสอน และช่วยให้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะ