บทความสำหรับครู

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเด็ก

โดย: แอนดรูว์ อับราฮัมสัน

มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งบ่งชี้ถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเด็ก อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกที่จะเลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กสองภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาไตร่ตรอง มีการเตรียมการ และใช้เวลาอย่างมาก เนื่องจากผลที่ตามมา การตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลมาก และจะมีผลกับชีวิตของเด็กไปอีกหลายปีข้างหน้า ในวรรคถัดไปจะอธิบายถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเด็ก และสิ่งที่เราจะได้รับจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์โดยที่หลักสูตรแบบอื่นไม่มีให้

ตามหนังสือ “สังคมการเมืองเกี่ยวกับการสอนภาษอังกฤษ”โดยโจน เคลลี่ ฮอลล์ และวิลเลียม จี. เอ็กกิงตัน “บุคคลที่พูดภาษาอังกฤษจะมีความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน ภาษาอังกฤษทำให้มีโอกาสได้รับการจ้างงาน และโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น”

โดยการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นการที่พวกเรากำลังจะสร้างให้พวกเขามีจุดเด่นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบดังกล่าวไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขา  จากการสำรวจจำนวนประชากรของสหรัฐ ปี 2545 ชี้ให้เห็นว่าประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ (มากกว่า 7.5 ล้าน) ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 17 ปี สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่าหนึ่งภาษาและคาดว่ากำลังจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษมีมากกว่าข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ การศึกษา การจ้างงาน ยังเพิ่มความสามารถทางภาษาของเด็กด้วยเนื่องจากเด็กสองภาษาสามารถที่จะเข้าใจความซับซ้อนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหมาย และไวยากรณ์ของภาษาได้ดีกว่า เนื่องจากคำบางคำในภาษาต่างๆ มีการออกเสียง และคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน การเชื่อมโยงนี้จะสร้างขึ้นในเด็กเล็กๆ และทำให้การเรียนรู้ภาษาใหม่สามารถประสบความสำเร็จได้มากขึ้น นอกจากนั้น เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์ของทั้งสองภาษาได้เพิ่มเติมในอัตราที่เร็วกว่าเพื่อนๆ ของพวกเขาที่รู้แค่ภาษาเดียว

เนื่องจากการมีคำศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้น และการเข้าใจโครงสร้างภาษาหลายภาษา เชื่อว่าเด็กเหล่านี้สามารถที่จะทำงานในระดับที่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น  มีระดับของสมาธิเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีความสามารถในการป้องกันสิ่งรบกวนที่จะทำให้เสียสมาธิ เวลาในการตอบสนองดีขึ้น และป้องกันการลดลงของการใช้เหตุผลในการรับรู้ต่อไปในชีวิต เชื่อว่าบริเวณพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจและการสื่อสารในสองภาษาในลักษณะที่สอดคล้องกันเป็นบริเวณเดียวกันกับสมองที่ใช้เหตุผลในการรับรู้ เนื่องจากสมองส่วนนี้ได้รับการเสริมให้เกิดความแข็งแกร่ง เด็กสองภาษาจึงสามารถพัฒนาในอัตราที่รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับคนที่รู้แค่ภาษาเดียว   

เด็กที่รู้สองภาษายังมีการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมเพิ่มขึ้นด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเรา และกระทบกับคุณภาพชีวิตในสังคม ทางด้านการศึกษา และอาชีพการงาน เนื่องจากเด็กเรียนภาษา และวัฒนธรรมอื่น ทำให้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใช้ภาษา และมีวัฒนธรรมนั้นๆ อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และเนื่องจากพวกเขาพัฒนาตนเองจากการดำเนินชีวิต พวกเขาจึงสามารถสื่อสารได้ในระดับที่สูงขึ้นในทุกระดับ เนื่องจากเด็กมองย้อนกลับไปในอดีต และจดจำปัญหาความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในขณะที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ พวกเขาสามารถเล่าถึงประเด็นที่อ่อนไหว และการดิ้นรนต่อสู้ซึ่งคนอื่นที่เผชิญปัญหาอย่างเดียวกับพูดได้ไม่ดีเท่า ความเป็นคนธรรมดาสามัญนี้ทำให้คนที่รู้สองภาษามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คนที่รู้สองภาษาโดยทั่วไปสามารถที่จะปรับตัวและยอมรับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ดีกว่า  

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์มีประโยชน์ที่ซึ่งวิธีการเรียนแบบเข้าชั้นเรียนแบบดังเดิมไม่มี ด้วยชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ผู้ปกครอง และเด็กสามารถที่จะใช้เวลาในการเรียนดังกล่าวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ วิธีนี้เด็กจะมีประสบการณ์ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสองภาษาอย่างแท้จริงเนื่องจากผู้ปกครองและเด็กทั้งคู่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาของตนเองในลักษณะที่สอดคล้องกัน     

นอกจากนั้น ชั้นเรียนแบบออนไลน์ยังทำให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกทำตามความสนใจของเขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์บางหลักสูตรสามารถให้เด็กดูภาพยนตร์ เล่นเกม และเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์หรืออาหารซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ สามารถตัดสินใจเลือกหลักสูตรซึ่งพวกเขาเห็นว่ามีประโยชน์ที่สุด คุ้มค่า เพลิดเพลิน และมีความเครียดน้อยกว่าวิธีเข้าชั้นเรียนแบบดังเดิม

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านชั้นเรียนออนไลน์คือเด็กสามารถได้รับอิสรภาพเกี่ยวกับการเรียนภาษาและวัฒนธรรมอื่นภายในบ้านของพวกเขา การถูกจับให้เข้าไปอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งหรือชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้จักอาจทำให้เด็กหลายคนกลัวได้ ในทางกลับกัน การสามารถได้เรียนที่บ้านของตนเองทำให้พวกเขามีความมั่นใจก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในชุมชนหรือเดินทางไปสหรัฐ

มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษา รวมถึง: ข้อได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การจ้างงานรวมถึงความสามรถทางด้านภาษา และการสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ระดับของสมาธิพัฒนาขึ้นพร้อมกับมีความสามารถในการปัองกันสิ่งรบกวนที่จะทำให้เสียสมาธิ เวลาในการตอบสนองดีขึ้น ทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้น และป้องกันการลดลงของการใช้เหตุผลในการรับรู้ต่อไปในชีวิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสองภาษาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้: เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กเนื่องจากพวกเขาเรียนด้วยกัน ลดความเครียด มีสภาพแวดล้อมการเรียนที่ให้ผลคุ้มค่าและดี รวมถึงเพิ่มอิสรภาพที่จะจัดโครงสร้างของหลักสูตรตามความสนใจของเขา/เธอ

แอนดรูว์ อับราฮัมสัน      

http://www.omelhoringles.com/