เหตุผลที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักที ทั้ง ๆ ที่เรียนมาก็เยอะ

ปัญหาโลกแตกของการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือ การที่ไม่สามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นั่นอาจจะเป็นเพราะการเรียนการสอนในบ้านเรานั้นไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างจริงจัง และยังมีอีกหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

และในวันนี้ English Gang จึงขออาสารวบรวมเหตุผลที่ทำให้คนไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เสียที ถึงแม้ว่าจะร่ำเรียนกันมานานนับ 10 ปีก็ตาม การรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็เพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนั่นเองค่ะ เอาล่ะค่ะ.. ถึงเวลาที่เราจะต้องรู้แล้วว่าอะไรบ้างที่ทำให้คนไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

เหตุผลที่คนไทยพูดภาษาอังกฤษ

ขาดโอกาสทางการศึกษา

เด็กไทยหลาย ๆ คนขาดโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเพราะที่โงเรียนมักจะสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบ และในหลาย ๆ ครั้ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ทำกันอย่างถูกต้อง พูดง่าย ๆ คือการเน้นไปที่การสอบ เน้นไปที่ไวยากรณ์ แต่ไม่เน้นไปที่การใช้งานได้จริง อีกทั้งคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนั้นก็ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะถ่ายทอดออกไปให้กับนักเรียน

และนี่คือเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่าน จำเป็นต้องหาสถานที่เรียนพิเศษให้ลูก ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง (ซึ่งบางครั้ง หลาย ๆ ครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษได้ จึงทำให้เด็กขาดโอกาสทางการเรียนรู้) อีกทั้งบางสถาบันสอนภาษาอังกฤษก็ยังคงเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสอบ ซึ่งถึงแม้จะเรียนมากมายเพียงใด ก็ไม่ทำให้เด็กไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ไม่ได้นำมาใช้งาน

ภาษาอังกฤษ เมื่อไม่ได้นำมาใช้งานอย่างเป็นประจำ ก็อาจจะถูกลืมไปได้ เช่นเดียวกับการเรียนรู้อื่น ๆ เด็ก ๆ หลายคน พอเมื่อจบคลาสเรียนภาษาอังกฤษไปแล้ว ก็ไม่ได้นำไปใช้ เพราะพอเสร็จสิ้นการสอบ ก็ไม่ได้ทบทวน และปล่อยทิ้งข้างไป จนเป็นที่น่าเสียดายทั้งความรู้ที่ร่ำเรียนมา และเงินทองที่สูญเสียไป กลับไม่ทำประโยชน์ให้เด็ก ๆ สามารถนำไปสื่อสารได้ในชีวิตจริง

ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ยากเสียหน่อยค่ะ เพราะรากฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบ้านเรานั้นได้รับการถ่ายทอดให้มีการสอนแบบผิด ๆ เป็นเวลานาน จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ยาก สิ่งที่เราทำได้คือการที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝัง และเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และพยายามสอนให้เด็ก ๆ พูดตั้งแต่ยังเล็ก

คนไทยขาดความมั่นใจ

คนไทยส่วนมากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่พอสมควร แต่ไม่กล้าที่จะพูดคุยสื่อสาร เพราะกลัวว่าจะผิด หรือกลัวโดนคนอื่นตำฟนิในกรณีที่พูได้ไม่ดีพอ ซึ่งการขาดความมั่นใจตรงนี้ทำให้เราไม่ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในห้องเรียน หรือในสถานการณ์จริงก็ตาม

วิธีแก้คือการที่คนไทยทุก ๆ คน มีความเข้าใจว่าทุก ๆ คนสามารถทำผิดได้ โดยความผิดนั้นทำให้เราได้เรียนรู้ อีกทั้งยังควรให้ความสำคัญกับการพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ตำหนิและบั่นทอนกำลังใจหากเห็นใครพูดภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

เน้นแต่การฟัง แต่ไม่เน้นการพูด

หลายต่อหลายหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ มักจะให้ฟังเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นฟังเพลง ฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษ หรือฟังสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งไม่มีอะไรที่ผิดในจุด ๆ นี้ แต่ทุก ๆ คน จะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยหากทุกคนทำได้เพียงแค่ฟัง แต่ไม่ฝึกพูด ฝึกสนทนา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดนั้น ควรฝึกฝนให้ครบครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในชีวิตประจำวัน

เมื่อทุกคนรับรู้และเข้าใจปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษและการนำไปใช้แล้วนั้น เราจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด และ English Gang หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ