ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน ที่มุ่งประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่อาจจะคล้ายหรือแตกต่างกันแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์แฝงดีๆ ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอีกด้วย ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น มาดูเลยกันเลย!

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

1. ได้บริหารสมองจากการเรียนภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ในด้านภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการบริหารสมองอย่างหนึ่ง เนื่องจากทำให้สมองเราได้ใช้ทำงานและแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การได้จดจำ การแปลความหมาย การเรียงรูปประโยค ฯลฯ ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้ฉลาดขึ้นและเรียนรู้ได้ไวกว่าคนที่ไม่ได้เรียนภาษาที่สอง

2. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มทักษะ Multi-tasking
การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานหลายๆ อย่างไปพร้อมๆ กันได้ หรือที่เรียกว่า Multi-tasking คนที่มีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย จะมีทักษะด้านการสังเกต สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้เร็ว และมีข้อผิดพลาดที่น้อย

3. ลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย เพราะว่าการเรียนภาษาถือเป็นการบริหารสมองอย่างหนึ่งอย่างที่กล่าวไป และนอกจากจะลดความเสี่ยงแล้ว การศึกษาในต่างประเทศพบว่าการใช้งานสมองในการเรียนภาษา จะทำให้เกิดการจดจำมากขึ้น และสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บความทรงจำให้เราได้มากขึ้น

4. การเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้สมองตื่นตัว และสร้างนิสัยกระตือรือร้น
มีผลงานศึกษาวิจัยในประเทศสเปน แสดงให้เห็นว่าคนที่เรียนภาษาหลายภาษาไปพร้อมๆ กัน (multilingual) จะมีพัฒนาการทางสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความกระตือรือร้น มีทักษะสามารถตรวจหาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสิ่งผิดปกติได้อย่างง่ายดาย เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่พูดภาษาหลักเพียงภาษาเดียว (monolingual) การเรียนรู้ด้านภาษาจะช่วยสร้างวินัยที่ดี เนื่องจากในระหว่างการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้พบกับคำศัพท์หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆ ที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน จึงต้องใช้สมาธิมากขึ้น และใช้ทักษะด้านวิเคราะห์มากกว่าเดิม

5. การเรียนภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจของผู้เรียนดีขึ้น
เช่นเดียวกัน การเรียนรู้ด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงประโยคและเลือกใช้คำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลถึงความสามารถในด้านการตัดสินใจ การรับรู้และแยกแยะข้อมูล การกลั่นกรองทางความคิด ได้ดีกว่าคนทั่วๆ ไป

6. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยในเรื่องของการทำงาน
ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษ ย่อมได้เปรียบในด้านการทำงาน ในปัจจุบัน เรื่องของภาษาอังกฤษส่งผลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน กรตอบโต้ทางอีเมล การสั่งวื้อสินค้า ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และอีกสิ่งสำคัญ น้องๆ ยังสามารถเรียกค่าภาษาจากการทำงานได้ด้วยอีกนะคะ

7. การเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่ใจกว้าง มีวิสัยทัศน์ และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
อย่างที่ทราบกันดีว่า ภาษาเป็นประตูสู่วัฒนธรรมใหม่ๆ การเรียนภาษาอังกฤษจะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น เนื่องด้วยภาษาอังกฤษคือภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก การเปิดกว้างสู่วัฒนธรรมอื่นๆ จะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและชื่นชมในวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ของผู้อื่น และมองเห็นสิ่งต่างๆ กว้างไกลกว่าที่เคยเป็น ดังนั้นหากเราพูดได้หลายภาษา เราก็จะได้เห็นโลกจากหลากหลายมุมมอง อันเป็นเครื่องมือที่ล้ำค่าในการใช้ชีวิต

8. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถค้นพบตัวเองและสร้างความมั่นใจ
การพยายามที่จะเข้าใจภาษาอื่นนอกเหนือไปจากภาษาหลักของเรา จะทำให้เราอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการค้นพบตัวเองและสิ่งที่เราชอบจริงๆ เมื่อเราเปิดใจต่อวัฒนธรรมอื่น และตั้งใจเรียนรู้จนประสบความสำเร็จ จะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น ง่ายขึ้น เกิดแรงบันดาลใจและมีเป้าหมาย (ลองอ่านบทความ มาฝึกเรียนภาษาด้วยการตั้งเป้าหมายกันเถอะ) นอกจากนี้ การมีทักษะด้านภาษาที่ดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในการเข้าสังคม ปละการลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง

9. การเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาหลักได้ดีกว่าเดิม
ไม่ต้องแปลกใจ หากทักษะด้านภาษาไทยของเราจะดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งเรื่องของการเรียบเรียงประโยคและการใช้คำ และอื่นๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ การเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เรียนต้องบริหารทักษะด้านการแยกแยะภาษา กลั่นกรอง การเลือกใช้คำ และระมัดระวังในการใช้ภาษาไม่ให้สับสนไปโดยปริยาย ทั้งภาษาที่สองและภาษาหลักของเราจึงเกิดการพัฒนาขึ้น