การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต

การเรียนเพื่อรู้จักตัวเอง
ไม่มีมหาวิทยาลัยใดสอนให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองและชีวิตอย่างลึกซึ้ง แทบทุกที่พากันมุ่งเน้นในการเรียนการสอนและหลักสูตรที่จะผลิตนักศึกษาออกมาเพื่อตอบโจทย์ของคนอื่น อาทิ พ่อแม่ สังคม ประเทศ หรือโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า! แล้วจะเรียนเพื่อตอบโจทย์และค่านิยมของคนอื่นไปทำไม ถ้าผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ค้นพบตัวเองและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรัก ในเมื่อคนเราต้องดำเนินชีวิตและทำงานด้วยตัวเองไปอีกยาวนาน ไม่ใช่ดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น
นอกจากนั้น โจทย์ที่มาจากอดีตและค่านิยมแบบเก่า ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต ไม่ได้สนับสนุนให้คุณเห็นแก่ตัวนะ (ถ้าคุณเป็นผู้เรียน) แต่ควรฟังเสียงจากหัวใจตนเอง และในอีกมุมหนึ่งคือ ให้ฟังเสียงหัวใจของลูกหลานซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาและเล่าเรียนบ้าง ก้าวแรกของความสำเร็จย่อมเกิดจากการที่คนเราได้เรียนรู้และลงมือทำในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจ เพราะมันจะทำให้ไม่ย่อท้อต่อความผิดพลาด และสู้ต่อไปแม้จะเหนื่อยล้า…แล้วในที่สุด ความสุขและความสำเร็จก็ย่อมมาถึง!

การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต

การศึกษาในปัจจุบัน
ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตลอดเวลา ใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองย่อมที่จะต้องถูก disrupt รวมถึงในโลกแห่งการศึกษาด้วย แต่ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปยังคงเชื่องช้า หรือเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้มีความเปิดกว้างยืดหยุ่น และเชื่อมโยงกับวงการธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมจริงในปัจจุบันได้ นอกจากนั้น ใคร ๆ ก็รู้ว่าอาชีพและงานแขนงต่าง ๆ ในโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงต้องเปลี่ยนตาม ส่วนการศึกษาออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมายนั้น มันก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับบางคน การศึกษาออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเปิดโลกอีกใบหนึ่ง และมีความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางแต่การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงาน

มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีจุดยืนเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์หรือ “Creative University” มี platform ที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงกันหลายหลักสูตร และยังเชื่อมโยงกับวงการธุรกิจต่าง ๆ หลายวงการ จนเรียกได้ว่าเป็น platform ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี eco-system ที่ดีและเหมาะสมกับโลกปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนั้นยังเป็น platform ที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้ากับความถนัดและความสนใจของตัวเอง และได้ร่วมทำโปรเจกต์กับเพื่อนนักศึกษากันเป็นทีม โดยมีอาจารย์เป็นโค้ช และมีมืออาชีพจากวงการต่าง ๆ มาให้คำแนะนำ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและลงมือทำจริงตั้งแต่ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาหลายคนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้ตั้งแต่ตอนเรียน และมีโอกาสสูงขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้…และที่สำคัญคือเป็น platform ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้ค้นพบตัวเองและสิ่งที่เขารักและสนใจอย่างจริงจัง!

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด สำหรับอนาคตและในชีวิต ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และไม่ใช่แต่ในเรื่องที่เป็นอาชีพการงานเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนรู้ชีวิตที่กว้างและลึกราวกับมหาสมุทร ดังนั้น การที่คนเรามีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรารักและสนใจในเบื้องต้นของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราขวนขวายและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ!