5 เคล็ดลับพัฒนาการออกเสียงของเด็ก ๆ ให้เหมือนเจ้าของภาษา

ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษEnglish Gang ได้นั้นมีผลดีมากมายหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นข้อดีทางด้านการสื่อสาร ที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ข้อดีด้านการได้รับโอกาสในหน้าที่การงานที่ดีกว่า หรือแม้กระทั่งการได้รับเงินเดือนที่ดีกว่าเมื่อสมัครงาน แต่คงจะดีไม่ใช่น้อยหากพวกเราคนไทย หรือเด็กเล็ก ๆ จะมีสำเนียงที่เหมือนกับเจ้าของภาษา

จริง ๆ แล้วการมีสำเนียงไทยนั้น ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่การที่เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาจะช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างเราและชาวต่างชาตินั้นเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ เรามีเคล็ดลับที่จะมาช่วยเด็ก ๆ ฝึกฝน ให้สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษามาฝากกัน

 

  • ให้เด็ก ๆ ฟังมาก ๆ

 

หนทางที่ดีที่สุดในการฝึกสำเนียงและการออกเสียงของเด็ก ๆ ให้เหมือนกับเจ้าของภาษานั่นก็คือให้เขาได้ฟังเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นวีดีโออะไรก็ตาม ข่าวดีคือเด็ก ๆ สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อตอนที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การฝึกให้เขาฟังตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้การพูดและการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

 

  • ฝึกการขยับลิ้นและริมฝีปาก

 

การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและตรงกับสำเนียงเจ้าของภาษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นสังเกตการขยับลิ้นและริมฝีปาก เพื่อที่จะพูดได้อย่างถูกต้อง ในวัยเด็กนั้น พวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสังเกตการขยับลิ้นและริมฝีปากได้ ผู้ปกครองจึงต้องเข้ามามีส่วนช่วยในจุดนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถการขยับลิ้นและริมฝีปากในการพูดและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

 

  • ฝึกการเน้นน้ำหนักเสียง

 

ในภาษาอังกฤษนั้นมักจะมีการเน้นหนักไปที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่งในหนึ่งคำ การฝึกเน้นน้ำหนักเสียงนั้นต้องอาศัยการฟังให้มาก และหากเด็ก ๆ พูดผิดหรือเน้นน้ำหนักเสียงผิด ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอีกเช่นเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง

 

เคล็ดลับพัฒนาการออกเสียงของเด็ก

 

  • บันทึกเสียงไว้ฟัง เพื่อแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด

 

ผู้ปกครองสามารถใช้การบันทึกเสียงขณะที่สนทนากับเด็ก หรือบันทึกเสียงขณะที่เด็ก ๆ พูด แล้วนำมาเปิดให้เขาฟังอีกครั้ง พิจารณาดูว่าสำเนียงนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไร จากนั้นก็สามารถแก้ไขสำเนียงและการออกเสียงร่วมกันได้ แต่อย่าลืมว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องสอดแทรกอะไรสนุก ๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินขณะเรียนรู้ด้วย

 

  • ฝึกพูดกับเพื่อน ๆ

 

หนทางที่ดีที่สุดในการฝึกฝนการพูด การออกเสียง และสำเนียงในภาษาอังกฤษนั้นก็คือการที่เราได้ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสนทนากับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน คุณครู หรือแม้แต่ตัวผู้ปกครองเอง แต่การที่จะฝึกฝนสำเนียงและการออกเสียงให้ได้อย่างเจ้าของภาษา อาจจะต้องฝึกฝนและพูดคุยกับเจ้าของภาษานั้น ๆ เลย เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้และซึมซับสำเนียงแท้ ๆ แบบเจ้าของภาษา

การฝึกสำเนียงและการออกเสียงในวัยเด็กนั้น รับรองว่าง่ายกว่าการฝึกฝนในวัยที่โตกว่าค่ะ เพราะเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายกว่า ดังนั้น จึงไม่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปในการฝึกเด็กน้อยของเราให้มีสำเนียงที่ไพเราะและเหมือนกับเจ้าของภาษา