5 เคล็ดลับง่าย ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่สำคัญมากขึ้นในยุคนี้ค่ะ และก็เริ่มสังเกตได้ว่าคุณพ่อคุณแม่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็เริ่มเล็งเห้นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น English Gang เพราะภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอักฤษดูจะไปได้ดีกว่าในหลาย ๆ สายงาน

เคล็ดลับง่าย ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ


และถือว่าเป็สัญญาณี่ดีค่ะ หากสังคมไทยใส่ใจและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากเริ่มสอนตั้งแต่วัยเด็ก เพราะในวัยนี้สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่า และในวันนี้ English Gang ก็มีเคล็ดลับการสอนภาษาอังกกฤษให้กับเด็ก ๆ ผู้ซึ่งเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เรามาดูกันเลยค่ะ ว่าจะมเคล็ดลับอะไรบ้าง

1. ใช้การสอนที่ง่ายและชัดเจน

สำหรับเด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้นควรจะใช้การเรียนการสอนที่ง่ายและชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนและความไม่เข้าใจสำหรับเด็ก อีกทั้งการสอนที่ซับซ้อนเกินไป จะทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังดฤษเป็นเรื่องยาก จนทำให้เด็กไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไป

แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พยายามสอนจากสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน และค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากไปตามความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกทั้งไม่ควรกดดันเด็ก ๆ มากจนเกินไปค่ะ

2. ให้เด็ก ๆ ฟังก่อน

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สอง เราแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พูดให้เด็ก ๆ ฟังเยอะ ๆ ก่อน ซึ่งการพูดให้เด็ก ๆ ฟัง เด็ก ๆ จะเรียนรู้การฟังและการพูดในภาษาอังกฤษ ซึ่งในการสอนเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับตอนที่เราเริ่มหัดพูดแรก ๆ

ในตอนแรกอย่าคาดหวังว่าเด็กจะโต้ตอบอย่างทันทีทันใด เพราะการเรียนรู้ภาษาต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอในการเรียนการสอน เมื่อเด็ก ๆ พอจะเข้าใจภาษาอังกฤษแล้ว เด็ก ๆ จะสามารถพูดโต้ตอบได้ค่ะ

3. ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกซ้ำ ๆ

เด็ก ๆ ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ต้องอาศัยการเรียนรู้และการจดจำ การสร้างความคุ้นเคยโดยการให้เด็ก ๆ ได้ยินภาษาอังกฤษซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับภาษามากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจจะดูน่าเบื่อสำหรับเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ แต่เคล็ดลับนี้สำคัญมาก ๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะ

และเมื่อเริ่มต้นสอนสิ่งใหม่ ๆ แนะนำให้ทบทวนสิ่งเก่า ๆ ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ ลืมสิ่งที่เคยได้เรียนรู้มา การให้เด็ก ๆ ได้ฝึกซ้ำ ๆ เรียนรู้ซ้ำ ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้และจดจำสิ่งที่เพิ่งได้เรียนมาได้ดียิ่งขึ้น

4. เริ่มให้เด็ก ๆ เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็ก

การเรียนรู้ในวัยเด็กมักจะเป็นอะไรที่ได้ผลมากกว่าการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ เพราะเด็ก ๆ มักจะไม่สนว่าสิ่งนี้คือการเรียน (หากการเรียนการสอนไม่เครียดและไม่กดดันเด็ก ๆ เกินไปนะคะ) เมื่อเราได้ทำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ เด็กจะมีโอกาสพัฒนาไปได้มากกว่าทั้งด้านการเข้าใจทางภาษา การออกเสียง การเรียนรู้สำเนียงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด ซึ่งหากเราเริ่มได้ไวมากเท่าไหร่ เด็ก ๆ จะมีเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่าค่ะ

5. เตรียมตัวให้มาก ๆ เตรียมการสอนให้ดี ๆ ให้เด็ก ๆ พูดเยอะ ๆ

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างได้ผล คือการที่ให้เด็ก ๆ ได้พูดเยอะ ๆ ได้เรียนรู้มาก ๆ ส่วนคุณพ่อคุณแม่หรือครูผู้สอนก็ควรเตรียมตัว เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พยายามสอนคำศัพท์ให้เด็ก ๆ และหมั่นทบทวนอยู่เสมอ การที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ วันจะช่วยให้เด็กไม่ลืมการใช้ภาษาอังกฤษ

 

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั้นคือความใจเย็น และเข้าใจว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกที่เด็ก ๆ เรียน จึงควรให้เวลาเด็ก ๆ ได้เรียนรู้และไม่กดดันเด็ก ๆ มากจนเกินไปค่ะ