The One Love Promotion

โปรโมชั่นส่งต่อความรักถึงทุกคน

เงื่อนไขการรับของขวัญและการใช้คูปอง

* ส่งรูปท่าโพสรูปหัวใจมาทางไลน์ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์เพื่อรับคูปองส่วนลด

* คูปองส่วนลดนี้ใช้ได้กับการซื้อทุกแพ็คเกจ

* คูปองส่วนลดมีอายุการใช้ตั้งแต่วันที่ 14/02/65 ถึง 15/03/65

* สงวนสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลดต่อ 1  บัญชีของผู้เรียน และไม่สามารถ

  โอนให้แก่ผู้อื่นได้

* คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้แทนเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดรับได้

* คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาร่วมใช้กับโปรโมชั่นอื่นๆ

รายละเอียดคูปองส่วนลด 14% คูปองหมดเขตวันที่ 15 มีนาคม 2565 การเลือกรับเป็นส่วนลดหรือเลือกรับคลาสเรียนเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

 

1) ส่วนลด 14% จากราคาแพ็คเกจปรกติ 

แพ็คเกจ A 10 ครั้ง 6,950 บาท ส่วนลด 973 บาท คงเหลือ 5,977 บาท 

แพ็คเกจ B 25 ครั้ง 14,950 บาท ส่วนลด 2,093 บาท คงเหลือ 12,857 บาท 

แพ็คเกจ C 50 ครั้ง 27,950 บาท ส่วนลด 3,913 บาท คงเหลือ 24,037 บาท 

 

2) รับคลาสเรียนเพิ่ม 

แพ็คเกจ A 10 ครั้ง 6,950 บาท รับเพิ่ม 2 ครั้ง รรมเป็น 12 ครั้งเรียน

แพ็คเกจ B 25 ครั้ง 14,950 บาท รับเพิ่ม 4 ครั้ง รวมเป็น 29 ครั้งเรียน

แพ็คเกจ C 50 ครั้ง 27,950 บาท รับเพิ่ม 8 ครั้ง รวมเป็น 58 ครั้งเรียน