หลักการใช้ Past Simple Tense (Part2)

สวัสดีค่ะ ก่อนหน้านี้เราได้มีการอธิบาย หลักการใช้ Past Simple Tense จาก  Part1  การใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีตในเวลาใดเวลาหนึ่งที่แน่แนอน และ การใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

หลักการใช้ Past Simple Tense (Part2)

วันนี้เราจะมาต่อกับหลักการ การใช้ Past Simple Tense กับลำดับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจบลงไปแล้วต่อเนื่องกันไปในอดีต โดยเกิดเหตุการณ์ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3, … ต่อกันไปตามลำดับ ตัวอย่างประโยคเช่น

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
ฉันทำงานเสร็จแล้วจึงได้เดินไปชายหาดและได้พบสถานที่ที่เหมาะกับการลงว่ายน้ำ

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
เขาถึงสนามบินตอนแปดนาฬิกาแล้วเข้าพักในโรงแรมตอนเก้านาฬิกาจากนั้นจึงไปพบกับคนอื่นๆในเวลาสิบนาฬิกา

Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?
คุณได้ใส่แป้งแล้วเติมนมจากนั้นใส่ไข่เข้าไปด้วยหรือเปล่า
(เราใช้ did เข้ามาเป็นกริยาช่วยมีรูปแบบคือ did + infinitive (V1 ที่ไม่มีการผันรูป) ในประโยคคำถามของ past simple tense) จากตัวอย่างประโยคคำถามนี้เราจึงใช้ add / pour (V1 ที่ไม่มีการผันรูป) ไม่ใช่ added / poured (V2) นะคะ

BASE FORM (V1) add,arrive,check,find,finish,meet,pour,walk

PAST SIMPLE (V2) added,arrived,checked,found,finished,met,poured,walked

PAST PARTICIPLE (V3) added,arrived,checked,found,finished,met,poured,walked

นอกจากนี้เรายังใช้ past simple tense กับเหตุการณ์ใน นิทาน, นิยาย, วรรณกรรม, เป็นต้น ตัวอย่างประโยคเช่น

The Three Bears found Goldilocks asleep in their house.
หมีสามตัวพบหนูน้อยโกลดี้ล็อคส์หลับอยู่ในบ้านของพวกมัน

The wicked Queen gave Snow White a poisoned apple.
ราชินีผู้ชั่วร้ายให้ผลแอปเปิ้ลอาบยาพิษแก่สโนว์ไวท์

Pinocchio’s nose grew longer every time he told a lie.
จมูกของพินอคคิโอยาวขึ้นทุกครั้งที่เขาโกหก

BASE FORM (V1) find,give,grow

PAST SIMPLE (V2) found,gave,grew

PAST PARTICIPLE (V3) found,given,grown