การสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วดังจะเห็นได้จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าถึงผู้ใช้ทุกระดับ และเป็นตัวสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้ชัดดังจะเห็นได้ว่าเกือบทุกบ้านต้องมีโทรทัศน์ คนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านนี้ได้อย่างง่ายดาย นักศึกษาในมหาลัยเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเทคโนโลยีด้านนี้ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและรองรับการใช้งานที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนรับทราบข่าวสารข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ […]

อ่านต่อ

เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเรียนรู้

เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเรียนรู้

ความเห็นของนักการศึกษานานาชาติเชื่อว่าเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลายเป็นตัวการทำให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ลดต่ำลงในทั่วโลก จากการประเมิน PISA นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (PISA 2000) […]

อ่านต่อ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อประชากรไทยในหลากหลายด้าน ตัวอย่างด้านล่างนี้ คือความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่างๆ ที่ใกล้ตัว และทำให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อให้เห็นว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษกับการติดต่อสื่อสาร      ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลก […]

อ่านต่อ

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์   สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง […]

อ่านต่อ

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.2

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.2

เรียนรู้ได้ง่ายดาย โดยธรรมชาติแล้วเราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเรียนรู้ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ในวัยทารกเราสามารถได้ยินเสียงพยัญชนะทั้ง 600 เสียง และเสียงสระ 200 เสียงของภาษาต่าง ๆ […]

อ่านต่อ

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.1

วัยใดเหมาะสำหรับการเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด Ep.1

ในเช้าอันวุ่นวายที่โรงเรียนเตรียมอนุบาล Spanish Nursery ที่เปิดสอนหลักสูตรสองภาษาในย่านตอนเหนือของกรุงลอนดอน บรรดาผู้ปกครองต่างพาลูกหลานมาส่งที่โรงเรียน ขณะที่เหล่าคุณครูต่างกล่าวทักทายเด็ก ๆ ด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสว่า Buenos días! […]

อ่านต่อ

การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต

การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต

การเรียนเพื่อรู้จักตัวเอง ไม่มีมหาวิทยาลัยใดสอนให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองและชีวิตอย่างลึกซึ้ง แทบทุกที่พากันมุ่งเน้นในการเรียนการสอนและหลักสูตรที่จะผลิตนักศึกษาออกมาเพื่อตอบโจทย์ของคนอื่น อาทิ พ่อแม่ สังคม ประเทศ หรือโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า! แล้วจะเรียนเพื่อตอบโจทย์และค่านิยมของคนอื่นไปทำไม […]

อ่านต่อ

‘COVID-19’ ปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก! ใช้เทคโนโลยีเรียนรูปแบบใหม่

‘COVID-19’ ปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก! ใช้เทคโนโลยีเรียนรูปแบบใหม่

  “UNESCO” ได้คาดการณ์ว่าขณะนี้มีนักเรียน-นักศึกษากว่า 363 ล้านคนทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากวิกฤต “COVID-19” และประมาณการณ์ว่ามีสถาบันการศึกษาใน 15 ประเทศ […]

อ่านต่อ

นวัตกรรมรับ “เปิดเทอม” ไฮเทค ปลอดภัย

นวัตกรรมรับ “เปิดเทอม” ไฮเทค ปลอดภัย

ปิดเทอมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากต้องเลื่อนไปจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่สิ่งที่ต้องเน้น คือ “ความปกติใหม่” ในการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษา ที่ต้องมีการปรับตัวทั้งผู้เรียน ผู้สอน รูปแบบการเรียน การสอน […]

อ่านต่อ

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว เกิดความรักในครอบครัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  คำว่า “สุขภาพดี” ในแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาวะสังคม […]

อ่านต่อ